Galeria

1. Rozdrabniacz kanałowy zgrubny
1. Rozdrabniacz kanałowy zgrubny
1. Rozdrabniacz kanałowy zgrubny
2. Miejsce zamontowania rozdrabniacza kanałowego - kanał obejścia
2. Miejsce zamontowania rozdrabniacza kanałowego - kanał obejścia
2. Miejsce zamontowania rozdrabniacza kanałowego - kanał obejścia
3.1 Budynek krat. Wymiana elementów wentylacji. Wywietrzniki wentylatory
3.1 Budynek krat. Wymiana elementów wentylacji. Wywietrzniki wentylatory
3.1 Budynek krat. Wymiana elementów wentylacji. Wywietrzniki wentylatory
3. Budynek krat. Wymiana elementów wentylacji. Wywietrzniki wentylatory
3. Budynek krat. Wymiana elementów wentylacji. Wywietrzniki wentylatory
3. Budynek krat. Wymiana elementów wentylacji. Wywietrzniki wentylatory
4.  Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe przed montażem
4. Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe przed montażem
4. Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe przed montażem
5. Zastawki kanałowe przygotowane do montażu
5. Zastawki kanałowe przygotowane do montażu
5. Zastawki kanałowe przygotowane do montażu
6.1 Prasopłuczka
6.1 Prasopłuczka
6.1 Prasopłuczka
6. Prasopłuczka
6. Prasopłuczka
6. Prasopłuczka
7. Kratka taśmowo-hakowa
7. Kratka taśmowo-hakowa
7. Kratka taśmowo-hakowa
8. Przenośnik ślimakowy do transportu skratek
8. Przenośnik ślimakowy do transportu skratek
8. Przenośnik ślimakowy do transportu skratek
9. Instalacja wody technologicznej
9. Instalacja wody technologicznej
9. Instalacja wody technologicznej
10.1 Stacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
10.1 Stacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
10.1 Stacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
10. Stacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
10. Stacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
10. Stacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
11. Punkt przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
11. Punkt przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
11. Punkt przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
12. Układanie kostki brukowej wokół agregatu kogeneracyjnego
12. Układanie kostki brukowej wokół agregatu kogeneracyjnego
12. Układanie kostki brukowej wokół agregatu kogeneracyjnego
13. Układanie kabli elektroenergetycznych do agregatu kogeneracyjnego
13. Układanie kabli elektroenergetycznych do agregatu kogeneracyjnego
13. Układanie kabli elektroenergetycznych do agregatu kogeneracyjnego
14. Kable elektroenergetyczne dla agregatu kogeneracyjnego
14. Kable elektroenergetyczne dla agregatu kogeneracyjnego
14. Kable elektroenergetyczne dla agregatu kogeneracyjnego
15. Tablice do oznaczenia  obiektów i urządzeń
15. Tablice do oznaczenia obiektów i urządzeń
15. Tablice do oznaczenia obiektów i urządzeń
16. Nowa szafa automatyki i sterowania A0
16. Nowa szafa automatyki i sterowania A0
16. Nowa szafa automatyki i sterowania A0
17. Modernizacja tablicy synoptycznej oczyszczalni ścieków
17. Modernizacja tablicy synoptycznej oczyszczalni ścieków
17. Modernizacja tablicy synoptycznej oczyszczalni ścieków