Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Wstęp Deklaracji

Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.fs-torun.eu

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 27.09.2018 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4.03.2019 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.04.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Remedia Sp. z o.o. Sp.k.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Chojnacka-Graczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: +48 56 658 65 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Główny Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., przy ul. Rybaki 31-35:
  1. dwa wejścia do budynku:
   • wejście główne, do którego prowadzi 10 stopni (schody z poręczami)
   • podwójne drzwi, jedne otwierane na zewnątrz, drugie otwierane do wewnątrz
   • drzwi przeszklone, jednoskrzydłowe
   • wejście służbowe, otwierane na zewnątrz, zabezpieczone bramkam
  2. budynek 4 kondygnacyjny (od -1, wysoki parter, piętro, poddasze użytkowe)
  3. pomoc, kancelaria (recepcja), informacja na wprost od wejścia, dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami
  4. nie posiada windy
  5. parking wewnętrzny ogólnodostępny z miejscami dla niepełnosprawnych
  6. możliwość wejścia z psem asystującym
  7. brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego
 2. Biuro Obsługi Klienta Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., przy ul. Rybaki 31-35:
  1. wejście od ulicy Rybaki:
   • podwójne drzwi, otwierane do wewnątrz
   • drzwi przeszklone, jednoskrzydłowe
   • szerokość wejścia umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich
  2. obsługa mieszkańców na parterze
  3. pomoc wskazówki, informacja w pobliżu wejścia
  4. szkło powiększające
  5. możliwość wejścia z psem asystującym
  6. parking wewnętrzny ogólnodostępny z miejscami dla niepełnosprawnych
  7. brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.