Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap

Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap

Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap” jest uzupełnienie działań prowadzonych w latach 2003-2013 w ramach Projektów „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Toruniu wynikających z czynników zewnętrznych (zmiana prawa, rozwój miasta Torunia) oraz czynników wewnętrznych (przeprowadzona inwentaryzacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pogorszenie stanu technicznego elementów systemu).

 

Całkowity koszt Projektu: 139 714 000,00 PLN brutto (w tym VAT 25 714 000,00 PLN)

Kwota dofinansowania Maksymalnie: 71 490 971,25 PLN

Aktualności

Podpisanie kontaktu Z-6/W

05.07.2019

Nazwa - Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu"

Wykonawca - IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie

Data podpisania - 5.07.2019 roku

Szalona Noc Kopały z Toruńskimi Wodociągami

24.06.2019

Podczas Nocy Kupały, w ramach obchodów Dni Torunia, czekaliśmy na wszystkich mieszkańców Torunia na naszym stoiskiem promocyjnym. Przygotowane atrakcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co niezmiernie nas cieszy! Oczywiście nie zabrakło atrakcji dla dzieci m. in. z grami wielkoformatowymi, malowaniem twarzy i kolorowankami.

Dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia w przyszłym roku!

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu

23.05.2019

Z-1/W – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Zakończyły się roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni. Wykonano roboty związane z wymianą urządzeń dla oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków. Rozbudowano obiekty gospodarki energetycznej oczyszczalni oraz wykonano instalację z paneli fotowoltaicznych. Trwają prace końcowe dotyczące wpięcia nowo wybudowanych obiektów do systemu automatyki i kontroli oczyszczalni. Na ukończeniu są przeglądy techniczne oraz odbiory zrealizowanych obiektów.

Z-2/W - Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice

Ścieki z osiedla Czerniewice już od roku są kierowane do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków była możliwa dzięki budowie 2-kilometrowego odcinka kanału sanitarnego oraz tłoczni ścieków.

Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Wykonawca realizuje prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Polnej, Mlecznej, Chrobrego pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Mleczną oraz Chrobrego przy budynkach nr 5-9, 13-17, 21-25, Iwaszkiewicza, Gagarina (Szosa Okrężna – Łukasiewicza). W ramach Kontraktu wymienione zostanie 11,3 km sieci wodociągowej oraz 2,5 km sieci kanalizacyjnej.

Z-4/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej

Kontrakt został zakończony w styczniu 2019r. Wykonano modernizację około 11,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo i Na Skarpie. Modernizacja została przeprowadzona w technologii bezwykopowej, głównie z użyciem rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Z-5/W Modernizacja kolektora B

Zakończone zostały prace projektowe oraz przygotowawcze na ul. Żółkiewskiego i Wałach Gen. Sikorskiego. W ul. Żółkiewskiego zakończono montaż paneli z żywic wzmocnionych włóknem szklanym. Obecnie trwa wypełnianie przestrzeni między zamontowanymi panelami a kanałem zaprawą betonową. W ul. Wały Gen. Sikorskiego odbywa się montaż paneli w kolektorze B.

Z-6/W Budowa kolektora K-I

W ul. Chrobrego wybudowany zostanie 2,2-kilometrowy odcinek kolektora deszczowego wraz z podczyszczalnią. Rozpoczęcie robót planowane jest na II kwartał 2019r.