Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap

Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap

Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap” jest uzupełnienie działań prowadzonych w latach 2003-2013 w ramach Projektów „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Toruniu wynikających z czynników zewnętrznych (zmiana prawa, rozwój miasta Torunia) oraz czynników wewnętrznych (przeprowadzona inwentaryzacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pogorszenie stanu technicznego elementów systemu).

 

Całkowity koszt Projektu: 139 714 000,00 PLN brutto (w tym VAT 25 714 000,00 PLN)

Kwota dofinansowania Maksymalnie: 71 490 971,25 PLN

Aktualności

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu

23.05.2019

Z-1/W – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Zakończyły się roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni. Wykonano roboty związane z wymianą urządzeń dla oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków. Rozbudowano obiekty gospodarki energetycznej oczyszczalni oraz wykonano instalację z paneli fotowoltaicznych. Trwają prace końcowe dotyczące wpięcia nowo wybudowanych obiektów do systemu automatyki i kontroli oczyszczalni. Na ukończeniu są przeglądy techniczne oraz odbiory zrealizowanych obiektów.

Z-2/W - Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice

Ścieki z osiedla Czerniewice już od roku są kierowane do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków była możliwa dzięki budowie 2-kilometrowego odcinka kanału sanitarnego oraz tłoczni ścieków.

Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Wykonawca realizuje prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Polnej, Mlecznej, Chrobrego pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Mleczną oraz Chrobrego przy budynkach nr 5-9, 13-17, 21-25, Iwaszkiewicza, Gagarina (Szosa Okrężna – Łukasiewicza). W ramach Kontraktu wymienione zostanie 11,3 km sieci wodociągowej oraz 2,5 km sieci kanalizacyjnej.

Z-4/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej

Kontrakt został zakończony w styczniu 2019r. Wykonano modernizację około 11,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo i Na Skarpie. Modernizacja została przeprowadzona w technologii bezwykopowej, głównie z użyciem rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Z-5/W Modernizacja kolektora B

Zakończone zostały prace projektowe oraz przygotowawcze na ul. Żółkiewskiego i Wałach Gen. Sikorskiego. W ul. Żółkiewskiego zakończono montaż paneli z żywic wzmocnionych włóknem szklanym. Obecnie trwa wypełnianie przestrzeni między zamontowanymi panelami a kanałem zaprawą betonową. W ul. Wały Gen. Sikorskiego odbywa się montaż paneli w kolektorze B.

Z-6/W Budowa kolektora K-I

W ul. Chrobrego wybudowany zostanie 2,2-kilometrowy odcinek kolektora deszczowego wraz z podczyszczalnią. Rozpoczęcie robót planowane jest na II kwartał 2019r.

Postępy prac w realizacji projektu

29.03.2019

Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice

Ścieki z osiedla Czerniewice już od roku są kierowane do Centralnej Oczyszczalni Ścieków  przy ul. Szosa Bydgoska. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków była możliwa dzięki budowie 2-kilometrowego odcinka kanału sanitarnego oraz tłoczni ścieków.

Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Wykonawca rozpoczął prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Polnej, Mlecznej, Chrobrego, Iwaszkiewicza. W ramach kontraktu wymienione zostanie 11,3 km sieci wodociągowej oraz 2,5 km sieci kanalizacyjnej.

Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej

Kontrakt został zakończony w styczniu 2019r. Wykonano modernizację około 11,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo i Na Skarpie. Modernizacja została przeprowadzona w technologii bezwykopowej, głównie z użyciem rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Modernizacja kolektora B

Zakończone zostały prace projektowe oraz przygotowawcze na ul. Żółkiewskiego i Wałach Gen. Sikorskiego. W ul. Żółkiewskiego rozpoczął się kolejny etap – montaż paneli z żywic wzmocnionych włóknem szklanym. Od końca kwietnia prace przeniosą się na ul. Wały Gen. Sikorskiego.

Trwa realizacja Projektu Toruńskich Wodociągów

04.02.2019

Renowacja sieci kanalizacyjnej na finiszu

W styczniu 2019 roku została ukończona modernizacja sieci kanalizacyjnej o długości ok. 11,5 km. Prace renowacyjne miały miejsce na terenie osiedli Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo i Na Skarpie.

Modernizacja została zrealizowana w technologii bezwykopowej, głównie z użyciem rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

 

Trwają prace w oczyszczalni ścieków

Prace związane z modernizacją oczyszczalni zbliżają się do końca. Wykonano roboty związane z wymianą urządzeń dla oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków. Rozbudowano obiekty gospodarki energetycznej oczyszczalni oraz wykonano instalację z paneli fotowoltaicznych. Do zakończenia prac pozostało wpięcie nowo wybudowanych obiektów do systemu automatyki i kontroli oczyszczalni.

 

Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W marcu 2019 roku rozpocznie się wymiana odcinków sieci wodociągowych o długości ok. 11,3 km: na Bydgoskim Przedmieściu, Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Mokrym, Koniuchach, Rubinkowie i Winnicy oraz wymiana odcinków sieci kanalizacyjnej o długości ok. 2,5 km na Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Mokrym, Rubinkowie i Wrzosach.

 

Modernizacja kolektora B

Inwestycja obejmie modernizację odcinka jednego z głównych kolektorów ściekowych Torunia o długości ok. 5 km, od wysokości placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej. Modernizacja przeprowadzona będzie bezwykopowo, z zastosowaniem paneli z żywic wzmocnionych włóknem szklanym. Na ul. Żółkiewskiego i Wałach Gen. Sikorskiego trwa czyszczenie kanału. Po zakończeniu prac projektowych, w lutym 2019 roku, rozpocznie się montaż paneli.

 

Budowa nowego kolektora deszczowego

W ul. Chrobrego wybudowany zostanie 2,2-kilometrowy kolektor deszczowy wraz z podczyszczalnią. Rozpoczęcie robót nastąpi w II kwartale 2019 roku.