Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap

Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap
logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap” jest uzupełnienie działań prowadzonych w latach 2003-2013 w ramach Projektów „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Toruniu wynikających z czynników zewnętrznych (zmiana prawa, rozwój miasta Torunia) oraz czynników wewnętrznych (przeprowadzona inwentaryzacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pogorszenie stanu technicznego elementów systemu).

 

Całkowity koszt Projektu: 145 864 000,00 PLN brutto (w tym VAT 26 864 000,00PLN)

Kwota dofinansowania Maksymalnie: 73 461 320,92 PLN

Aktualności

Konferencja prasowa Toruńskich Wodociągów

24.03.2021

W dniu 24 marca 2021 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca stanu realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap”. Ze względu na obecna sytuację epidemiologiczną, konferencja miała formę spotkania w trybie online.

pracownik wychodzący ze studni

Aktualny stan prac budowlanych

26.02.2021

Kontrakt Z-1/W

Wymieniono urządzenia dla oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków. Rozbudowano obiekty gospodarki energetycznej oczyszczalni oraz wykonano instalację z paneli fotowoltaicznych.

 

Aktualny stan prac budowlanych

06.11.2020

Kontrakt Z-3/W

Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Kontrakt obejmuje wymianę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,5 km oraz sieci wodociągowej o długości 11,3 km. Do wymiany pozostały sieci wodociągowe:  w ul. 4 Pułku Lotniczego i w ul. Szosa Okrężna oraz sieci kanalizacyjne w ul. Czarlińskiego oraz  w ul. Szosa Chełmińska (przy Domu Pomocy Społecznej).

Prace zakończą się do połowy listopada br.