Galeria

1. Budynek krat - instalacja wody technologicznej
1. Budynek krat - instalacja wody technologicznej
1. Budynek krat - instalacja wody technologicznej
2. Budynek krat - przygotowanie pod montaż kraty
2. Budynek krat - przygotowanie pod montaż kraty
2. Budynek krat - przygotowanie pod montaż kraty
3. Budynek krat - montaż kraty rezerwowej
3. Budynek krat - montaż kraty rezerwowej
3. Budynek krat - montaż kraty rezerwowej
4. Magazyn osadu wysuszonego i odwodnionego - wzmocnienie konstrukcji stalowej
4. Magazyn osadu wysuszonego i odwodnionego - wzmocnienie konstrukcji stalowej
4. Magazyn osadu wysuszonego i odwodnionego - wzmocnienie konstrukcji stalowej
5.1. Kanał obejścia rozdrabniacza części stałych
5.1. Kanał obejścia rozdrabniacza części stałych
5.1. Kanał obejścia rozdrabniacza części stałych
5. Kanał obejścia rozdrabniacza części stałych
5. Kanał obejścia rozdrabniacza części stałych
5. Kanał obejścia rozdrabniacza części stałych
6.1 Wykop pod instalację elektryczną zasilającą rozdrabniacz części stałych
6.1 Wykop pod instalację elektryczną zasilającą rozdrabniacz części stałych
6.1 Wykop pod instalację elektryczną zasilającą rozdrabniacz części stałych
6. Wykop pod instalację elektryczną zasilającą rozdrabniacz części stałych
6. Wykop pod instalację elektryczną zasilającą rozdrabniacz części stałych
6. Wykop pod instalację elektryczną zasilającą rozdrabniacz części stałych
7. Oświetlenie
7. Oświetlenie
7. Oświetlenie
8.1 Punkt zlewny ścieków dowożonych
8.1 Punkt zlewny ścieków dowożonych
8.1 Punkt zlewny ścieków dowożonych
8. Punkt zlewny ścieków dowożonych
8. Punkt zlewny ścieków dowożonych
8. Punkt zlewny ścieków dowożonych
9. Rozdzielnia energetyczna numer SO1
9. Rozdzielnia energetyczna numer SO1
9. Rozdzielnia energetyczna numer SO1
10. Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu dla zagęszczania osadu nadmiernego
10. Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu dla zagęszczania osadu nadmiernego
10. Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu dla zagęszczania osadu nadmiernego
11.1 Pompa polielektrolitu oraz pompy koncentratu
11.1 Pompa polielektrolitu oraz pompy koncentratu
11.1 Pompa polielektrolitu oraz pompy koncentratu
11. Pompa polielektrolitu oraz pompy koncentratu
11. Pompa polielektrolitu oraz pompy koncentratu
11. Pompa polielektrolitu oraz pompy koncentratu
12. Zestaw podnoszenia ciśnienia
12. Zestaw podnoszenia ciśnienia
12. Zestaw podnoszenia ciśnienia
13. Zagęszczarki taśmowe
13. Zagęszczarki taśmowe
13. Zagęszczarki taśmowe
14. Agregat kogeneracyjny
14. Agregat kogeneracyjny
14. Agregat kogeneracyjny
15. Chłodnica agregatu kogeneracyjnego
15. Chłodnica agregatu kogeneracyjnego
15. Chłodnica agregatu kogeneracyjnego
16. Instalacja ciepła agregatu kogeneracyjnego
16. Instalacja ciepła agregatu kogeneracyjnego
16. Instalacja ciepła agregatu kogeneracyjnego