Galeria

1. Agregat kogeneracyjny (chłodnica oraz montaż wody technologicznej)
1. Agregat kogeneracyjny (chłodnica oraz montaż wody technologicznej)
1. Agregat kogeneracyjny (chłodnica oraz montaż wody technologicznej)
2.1 Budynek krat - nadbudowa kanałów dopływowych do krat
2.1 Budynek krat - nadbudowa kanałów dopływowych do krat
2.1 Budynek krat - nadbudowa kanałów dopływowych do krat
2. Budynek krat - nadbudowa kanałów dopływowych do krat
2. Budynek krat - nadbudowa kanałów dopływowych do krat
2. Budynek krat - nadbudowa kanałów dopływowych do krat
3.1 Instalacja dozowania PIX
3.1 Instalacja dozowania PIX
3.1 Instalacja dozowania PIX
3. Instalacja dozowania PIX
3. Instalacja dozowania PIX
3. Instalacja dozowania PIX
4. Instalacja poboru próbek wody dla dozowania PIX
4. Instalacja poboru próbek wody dla dozowania PIX
4. Instalacja poboru próbek wody dla dozowania PIX
5.1 Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego - zbrojenie ściany
5.1 Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego - zbrojenie ściany
5.1 Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego - zbrojenie ściany
5. Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego - zbrojenie ściany
5. Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego - zbrojenie ściany
5. Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego - zbrojenie ściany
6. Klimatyzacja w rozdzielni stacji zagęszczania osadów
6. Klimatyzacja w rozdzielni stacji zagęszczania osadów
6. Klimatyzacja w rozdzielni stacji zagęszczania osadów
7. Komora zasuw wody technologicznej
7. Komora zasuw wody technologicznej
7. Komora zasuw wody technologicznej
8. Maceratory sitowo-nożowe
8. Maceratory sitowo-nożowe
8. Maceratory sitowo-nożowe
9.1 Pomosty stacji zagęszczania osadu
9.1 Pomosty stacji zagęszczania osadu
9.1 Pomosty stacji zagęszczania osadu
9. Pomosty stacji zagęszczania osadu
9. Pomosty stacji zagęszczania osadu
9. Pomosty stacji zagęszczania osadu
10. Przepompownia wody technologicznej
10. Przepompownia wody technologicznej
10. Przepompownia wody technologicznej
11. Punkt przywozu osadów z czyszczenia kanalizacji
11. Punkt przywozu osadów z czyszczenia kanalizacji
11. Punkt przywozu osadów z czyszczenia kanalizacji
12. Punkt zlewny ścieków dowożonych
12. Punkt zlewny ścieków dowożonych
12. Punkt zlewny ścieków dowożonych
13.1 Stacja osuszania biogazu
13.1 Stacja osuszania biogazu
13.1 Stacja osuszania biogazu
13.2 Stacja osuszania biogazu
13.2 Stacja osuszania biogazu
13.2 Stacja osuszania biogazu
13. Stacja osuszania biogazu
13. Stacja osuszania biogazu
13. Stacja osuszania biogazu
14. Stacja pomiarowa fosforu w oczyszczonych ściekach
14. Stacja pomiarowa fosforu w oczyszczonych ściekach
14. Stacja pomiarowa fosforu w oczyszczonych ściekach
15. Szafa sterująca przepompowni odcieku (SK1)
15. Szafa sterująca przepompowni odcieku (SK1)
15. Szafa sterująca przepompowni odcieku (SK1)
16. Szafa sterująca przepompowni odcieku (SK2)
16. Szafa sterująca przepompowni odcieku (SK2)
16. Szafa sterująca przepompowni odcieku (SK2)
17. Szafa sterująca przepompowni ścieków (SK1)
17. Szafa sterująca przepompowni ścieków (SK1)
17. Szafa sterująca przepompowni ścieków (SK1)
18. Szafa sterująca przepompowni wody technologicznej
18. Szafa sterująca przepompowni wody technologicznej
18. Szafa sterująca przepompowni wody technologicznej
19. Szafka sterująca silnikiem komory napowietrzania
19. Szafka sterująca silnikiem komory napowietrzania
19. Szafka sterująca silnikiem komory napowietrzania
20. Wymiana silników oraz napędów komory napowietrzania
20. Wymiana silników oraz napędów komory napowietrzania
20. Wymiana silników oraz napędów komory napowietrzania