Galeria

Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłoczonego i wodociągu do OM Czerniewice

1. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
1. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
1. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
2. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
2. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
2. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
3. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
3. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
3. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
4. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
4. Tłocznia ścieków w Czerniewicach
4. Tłocznia ścieków w Czerniewicach