Galeria

1.1 Zakończone prace w kanale kablowym
1.1 Zakończone prace w kanale kablowym
1.1 Zakończone prace w kanale kablowym
1. Zakończone prace w kanale kablowym
1. Zakończone prace w kanale kablowym
1. Zakończone prace w kanale kablowym
2. Konstrukcja do podnoszenia rozdrabniacza skratek
2. Konstrukcja do podnoszenia rozdrabniacza skratek
2. Konstrukcja do podnoszenia rozdrabniacza skratek
3. Wciągnik do podnoszenia rozdrabniacza skratek
3. Wciągnik do podnoszenia rozdrabniacza skratek
3. Wciągnik do podnoszenia rozdrabniacza skratek
4. Instalacja wentylacyjna na budynku krat
4. Instalacja wentylacyjna na budynku krat
4. Instalacja wentylacyjna na budynku krat
5.1 Lampa oświetlenia terenu przy budynku krat
5.1 Lampa oświetlenia terenu przy budynku krat
5.1 Lampa oświetlenia terenu przy budynku krat
5. Lampa oświetlenia terenu przy budynku krat
5. Lampa oświetlenia terenu przy budynku krat
5. Lampa oświetlenia terenu przy budynku krat
6. Zdemontowany stary przenośnik skratek
6. Zdemontowany stary przenośnik skratek
6. Zdemontowany stary przenośnik skratek
7. Korytka do układania instalacji elektrycznych
7. Korytka do układania instalacji elektrycznych
7. Korytka do układania instalacji elektrycznych
8. Kraty taśmowo-hakowe
8. Kraty taśmowo-hakowe
8. Kraty taśmowo-hakowe
9. Zastawki na kanałach dopływowych ścieków
9. Zastawki na kanałach dopływowych ścieków
9. Zastawki na kanałach dopływowych ścieków
10. Montaż elementów wentylacji w budynku krat
10. Montaż elementów wentylacji w budynku krat
10. Montaż elementów wentylacji w budynku krat
11.  Montaż instalacji elektrycznej w budynku krat
11. Montaż instalacji elektrycznej w budynku krat
11. Montaż instalacji elektrycznej w budynku krat
12. Roboty elektryczne w budynku krat (szafy elektryczne)
12. Roboty elektryczne w budynku krat (szafy elektryczne)
12. Roboty elektryczne w budynku krat (szafy elektryczne)
13. Roboty budowlane przy rozdrabniaczu skratek
13. Roboty budowlane przy rozdrabniaczu skratek
13. Roboty budowlane przy rozdrabniaczu skratek
14. Agregat kogeneracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu
14. Agregat kogeneracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu
14. Agregat kogeneracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu
15.1 Odtworzenie nawierzchni wokół agregatu kogeneracyjnego
15.1 Odtworzenie nawierzchni wokół agregatu kogeneracyjnego
15.1 Odtworzenie nawierzchni wokół agregatu kogeneracyjnego
15. Odtworzenie nawierzchni wokół agregatu kogeneracyjnego
15. Odtworzenie nawierzchni wokół agregatu kogeneracyjnego
15. Odtworzenie nawierzchni wokół agregatu kogeneracyjnego
16. Droga dojazdowa do zbiorników biogazu
16. Droga dojazdowa do zbiorników biogazu
16. Droga dojazdowa do zbiorników biogazu
17. Stacja podnoszenia ciśnienia - zestaw filtracyjny wody technologicznej
17. Stacja podnoszenia ciśnienia - zestaw filtracyjny wody technologicznej
17. Stacja podnoszenia ciśnienia - zestaw filtracyjny wody technologicznej