Galeria

1.1 Punkt zlewny świeków dowożowych
1.1 Punkt zlewny świeków dowożowych
1.1 Punkt zlewny świeków dowożowych
1. Punkt zlewny świeków dowożowych
1. Punkt zlewny świeków dowożowych
1. Punkt zlewny świeków dowożowych
2. Biofiltr BF2
2. Biofiltr BF2
2. Biofiltr BF2
3. Budynek krat - prasopłuczka
3. Budynek krat - prasopłuczka
3. Budynek krat - prasopłuczka
4. Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe
4. Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe
4. Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe
5. Transporter skratek
5. Transporter skratek
5. Transporter skratek
6. Hydrant
6. Hydrant
6. Hydrant
7. Rozdrabniacz zgrubny
7. Rozdrabniacz zgrubny
7. Rozdrabniacz zgrubny
8.2 Zagęszczarka taśmowa
8.2 Zagęszczarka taśmowa
8.2 Zagęszczarka taśmowa
8. Zagęszczarka taśmowa
8. Zagęszczarka taśmowa
8. Zagęszczarka taśmowa
9. Punkt poboru prób osadu zagęszczonego
9. Punkt poboru prób osadu zagęszczonego
9. Punkt poboru prób osadu zagęszczonego
10. Stacja polimeru
10. Stacja polimeru
10. Stacja polimeru
11. Zagęszczarki taśmowe
11. Zagęszczarki taśmowe
11. Zagęszczarki taśmowe
12. Agregat kogeneracyjny
12. Agregat kogeneracyjny
12. Agregat kogeneracyjny
13. Agregat kogeneracyjny i stacja osuszania biogazu
13. Agregat kogeneracyjny i stacja osuszania biogazu
13. Agregat kogeneracyjny i stacja osuszania biogazu
14. Stacja osuszania biogazu
14. Stacja osuszania biogazu
14. Stacja osuszania biogazu
15. zbiornik biogazu
15. zbiornik biogazu
15. zbiornik biogazu
16. studnia kondensatu
16. studnia kondensatu
16. studnia kondensatu
17. punkt przyjmowania osadow z czyszczenia kanalizacji
17. punkt przyjmowania osadow z czyszczenia kanalizacji
17. punkt przyjmowania osadow z czyszczenia kanalizacji
18. szafa sterujaca punktu przyjmowania osadow z czyszczenia kanalizacji
18. szafa sterujaca punktu przyjmowania osadow z czyszczenia kanalizacji
18. szafa sterujaca punktu przyjmowania osadow z czyszczenia kanalizacji