Galeria

1.1 Punkt zlewny ścieków dowożonych
1.1 Punkt zlewny ścieków dowożonych
1.1 Punkt zlewny ścieków dowożonych
1.2 Punkt zlewny ścieków dowożonych - odprowadzanie spalin z wozów asenizacyjnych
1.2 Punkt zlewny ścieków dowożonych - odprowadzanie spalin z wozów asenizacyjnych
1.2 Punkt zlewny ścieków dowożonych - odprowadzanie spalin z wozów asenizacyjnych
1.3 Punkt zlewny ścieków dowożonych - instalacja wentylacji (dezoderyzacji) odprowadzonia odorów do filtra BF2
1.3 Punkt zlewny ścieków dowożonych - instalacja wentylacji (dezoderyzacji) odprowadzonia odorów do filtra BF2
1.3 Punkt zlewny ścieków dowożonych - instalacja wentylacji (dezoderyzacji) odprowadzonia odorów do filtra BF2
1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
2. Budynek krat - prasopłuczka
2. Budynek krat - prasopłuczka
2. Budynek krat - prasopłuczka
3. Budynek krat - woda technologiczna dla instalacji krat oraz prasopłuczki
3. Budynek krat - woda technologiczna dla instalacji krat oraz prasopłuczki
3. Budynek krat - woda technologiczna dla instalacji krat oraz prasopłuczki
4. Zastawki kanałowe na dopływie do krat
4. Zastawki kanałowe na dopływie do krat
4. Zastawki kanałowe na dopływie do krat
5. Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe
5. Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe
5. Kraty mechaniczne taśmowo-hakowe
6. Instalacja odprowadzania odoru z krat mechanicznych
6. Instalacja odprowadzania odoru z krat mechanicznych
6. Instalacja odprowadzania odoru z krat mechanicznych
7. Instalacja wody technologicznej dla krat mechanicznych
7. Instalacja wody technologicznej dla krat mechanicznych
7. Instalacja wody technologicznej dla krat mechanicznych
8.1 Budynek krat - barierki zabezpieczające
8.1 Budynek krat - barierki zabezpieczające
8.1 Budynek krat - barierki zabezpieczające
8. Budynek krat - przenośnik skratek
8. Budynek krat - przenośnik skratek
8. Budynek krat - przenośnik skratek
9. Zabezpieczenie płytami kanałów dopływowych krat
9. Zabezpieczenie płytami kanałów dopływowych krat
9. Zabezpieczenie płytami kanałów dopływowych krat
10. Biofiltr BF2
10. Biofiltr BF2
10. Biofiltr BF2
14. Wciągnik rozdrabniacza zgrubnego
14. Wciągnik rozdrabniacza zgrubnego
14. Wciągnik rozdrabniacza zgrubnego
15. Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego
15. Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego
15. Kanał obejścia rozdrabniacza zgrubnego
16. Rozdrabniacz zgrubny wraz z szafą sterującą
16. Rozdrabniacz zgrubny wraz z szafą sterującą
16. Rozdrabniacz zgrubny wraz z szafą sterującą
17. Maceratory sitowo-nożowe
17. Maceratory sitowo-nożowe
17. Maceratory sitowo-nożowe
18. Szafy sterujące dla maceratorów sitowo-nożowych
18. Szafy sterujące dla maceratorów sitowo-nożowych
18. Szafy sterujące dla maceratorów sitowo-nożowych
19.1 Kominek wentelacyjny kanału obejścia DN1200
19.1 Kominek wentelacyjny kanału obejścia DN1200
19.1 Kominek wentelacyjny kanału obejścia DN1200
19. Odtworzanie nawierzchni kanału obejścia
19. Odtworzanie nawierzchni kanału obejścia
19. Odtworzanie nawierzchni kanału obejścia
20. Oświetlenie punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
20. Oświetlenie punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
20. Oświetlenie punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
21.1 Zestaw filtracyjny stacji podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
21.1 Zestaw filtracyjny stacji podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
21.1 Zestaw filtracyjny stacji podnoszenia ciśnienia wody technologicznej
21.2 Zestaw filtracyjny stacji podnoszenia ciśnienia wody technologicznej - zestaw hydroforowy
21.2 Zestaw filtracyjny stacji podnoszenia ciśnienia wody technologicznej - zestaw hydroforowy
21.2 Zestaw filtracyjny stacji podnoszenia ciśnienia wody technologicznej - zestaw hydroforowy
21.3 Szafa sterująca zestawu hydroforowego
21.3 Szafa sterująca zestawu hydroforowego
21.3 Szafa sterująca zestawu hydroforowego
21. Oświetlenie punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
21. Oświetlenie punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
21. Oświetlenie punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
22. Zbiornik biogazu
22. Zbiornik biogazu
22. Zbiornik biogazu
23. Osuszacz biogazu
23. Osuszacz biogazu
23. Osuszacz biogazu
24. Agregat  kogeneracyjny
24. Agregat kogeneracyjny
24. Agregat kogeneracyjny
25. Instalacja wody technologicznej agregatu kogeneracyjnego w izolacji
25. Instalacja wody technologicznej agregatu kogeneracyjnego w izolacji
25. Instalacja wody technologicznej agregatu kogeneracyjnego w izolacji
26.1 Kable zasilające do silników rotorów
26.1 Kable zasilające do silników rotorów
26.1 Kable zasilające do silników rotorów
26. Wymiana silników rotorów oraz przekładni i szafki sterujące
26. Wymiana silników rotorów oraz przekładni i szafki sterujące
26. Wymiana silników rotorów oraz przekładni i szafki sterujące
27. Żuraw do podnoszenia mieszadeł śmigłowych
27. Żuraw do podnoszenia mieszadeł śmigłowych
27. Żuraw do podnoszenia mieszadeł śmigłowych
28. Stacje dozowania polielektrolitu
28. Stacje dozowania polielektrolitu
28. Stacje dozowania polielektrolitu
29. Pompy roztworu polimeru
29. Pompy roztworu polimeru
29. Pompy roztworu polimeru
30. Pompy osadu nadmiernego dla zagęszczarek
30. Pompy osadu nadmiernego dla zagęszczarek
30. Pompy osadu nadmiernego dla zagęszczarek
31. Zagęszczarki taśmowe
31. Zagęszczarki taśmowe
31. Zagęszczarki taśmowe
32. Szafy sterujące zagęszczarek taśmowych
32. Szafy sterujące zagęszczarek taśmowych
32. Szafy sterujące zagęszczarek taśmowych
33. Panel sterujący zagęszczarek taśmowych
33. Panel sterujący zagęszczarek taśmowych
33. Panel sterujący zagęszczarek taśmowych
34. Pomosty dla zagęszczarek taśmowych
34. Pomosty dla zagęszczarek taśmowych
34. Pomosty dla zagęszczarek taśmowych
35. Instalacja wentylacji odprowadzenia odorów zagęszczarek taśmowych
35. Instalacja wentylacji odprowadzenia odorów zagęszczarek taśmowych
35. Instalacja wentylacji odprowadzenia odorów zagęszczarek taśmowych
36. Stacja dozowania PIX
36. Stacja dozowania PIX
36. Stacja dozowania PIX