Aktualności

Podpisanie kontraktu Z-2/W

Nazwa - Kontrakt Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”.

Data podpisania umowy - 20.12.2016 roku

Wykonawca - Melbud S.A. z siedzibą w Grudziądzu

na zdjęciu od lewej: Władysław Majewski, Prezes Zarządu Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu firmy Melbud S.A.