Aktualności

Podpisanie kontraktu Z-1/W

Nazwa - Kontrakt Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”.

Data podpisania - 13.06.2017 roku.

Wykonawca - Melbud S.A. z siedzibą w Grudziądzu

na zdjęciu od lewej: Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu firmy Melbud S.A. oraz Władysław Majewski, Prezes Zarządu Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.