Aktualności

Podpisanie kontraktu Z-5/W

Nazwa - Kontrakt Z-5/W "Modernizacja kolektora B w Toruniu"

Data podpisania - 20.06.2018 roku

Wykonawca - Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum - Blejkan S.A. z siedzibą w Szczecinie, Partner Konsorcjum - Terlan Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

na zdjęciu od lewej: Waldemar Daraż, zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., Władysław Majewski, Prezes Zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., Maciej Grzegorczyk, wiceprezes zarządu firmy Blejkan S.A.