Aktualności

Konferencja prasowa Toruńskich Wodociągów

W dniu 24 marca 2021 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca stanu realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap”. Ze względu na obecna sytuację epidemiologiczną, konferencja miała formę spotkania w trybie online.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe prace, zrealizowane w ramach projektu, czyli modernizację oraz rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu, likwidację osiedlowej oczyszczalni ścieków w Czerniewicach, modernizację kolektora B, a także modernizację sieci kanalizacyjnej oraz wymianę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta. Omówiony został także postęp prac przy aktualnie realizowanych kontraktach.

 

W konferencji udział wzięli: Prezes Zarządu p. Władysław Majewski, Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Waldemar Daraż, Prokurent/Dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych p. Sławomir Wesołowski, Kierownik Jednostki Realizującej Projekty z dofinansowaniem z UE p. Katarzyna Gawrońska oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekty z dofinansowaniem z UE.

Po zakończeniu części oficjalnej odpowiedzi, na pytania dziennikarzy, udzielił Prezes Toruńskich Wodociągów p. Władysław Majewski.