Aktualności

Aktualny stan prac budowlanych

pracownik wychodzący ze studni

Kontrakt Z-1/W

Wymieniono urządzenia dla oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków. Rozbudowano obiekty gospodarki energetycznej oczyszczalni oraz wykonano instalację z paneli fotowoltaicznych.

 

Kontrakt Z-2/W

Wybudowano kanał tłoczny o długości 2,35 km oraz tłocznię ścieków, dzięki czemu ścieki z osiedla Czerniewice skierowano do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, a osiedlową oczyszczalnię ścieków zlikwidowano. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 2,15 km, zapewniając spięcie osiedlowej sieci z wodociągiem miejskim.

Kontrakt Z-3/W

Wymieniono sieć kanalizacyjną o długości 2,16 km oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości  10,77 km na terenie osiedli: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Koniuchy, Rubinkowo, Winnica, Wrzosy.

 

Kontrakt Z-4/W

Zmodernizowano w technologii bezwykopowej, z użyciem rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV,  11,52 km sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo i Na Skarpie.

 

Kontrakt Z-5/W

Zmodernizowano odcinek o długości 5,1 km kolektora B,  w technologii bezwykopowej, za pomocą paneli z żywic wzmocnionych włóknem szklanym, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej.  

 

Kontrakt Z-6/W

Kontrakt obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km  i średnicy 1200 mm w ul. Chrobrego, na odcinku  od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych.

Kontynuowane są roboty w rejonie wiaduktu Kościuszki, gdzie obecnie przebudowywany jest kanał sanitarny. Na odcinku pomiędzy wiaduktem a Trasą Średnicową Północną trwają prace związane z bezwykopową budową kanału deszczowego. Rozpoczęły się prace związane z budową podczyszczalni w rejonie Placu Pokoju Toruńskiego. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2021 roku.