Aktualności

Aktualny stan prac budowlanych

Kontrakt Z-3/W

Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Kontrakt obejmuje wymianę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,5 km oraz sieci wodociągowej o długości 11,3 km. Do wymiany pozostały sieci wodociągowe:  w ul. 4 Pułku Lotniczego i w ul. Szosa Okrężna oraz sieci kanalizacyjne w ul. Czarlińskiego oraz  w ul. Szosa Chełmińska (przy Domu Pomocy Społecznej).

Prace zakończą się do połowy listopada br.

 

Kontrakt Z-5/W

Modernizacja kolektora B w Toruniu

Kontrakt  obejmuje modernizację głównego kolektora ściekowego miasta na odcinku o długości około 5 km, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej.  Aktualnie montowane są panele GRP, wykonane z żywicy dodatkowo wzmacniane włóknem szklanym, w ul. Matejki (na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Bydgoskiej) oraz ul. Prądzyńskiego. . Na zmodernizowanych wcześniej odcinkach kolektora odbywa się renowacja studni kanalizacyjnych.

Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2021 r.

 

Kontrakt Z-6/W

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I  w ul. Chrobrego w Toruniu

Kontrakt obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km  i średnicy 1200 mm biegnącego ul. Chrobrego od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych. Roboty związane z bezwykopową budową kolektora trwają w ul. Chrobrego, na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do wysokości posesji nr 37.  W rejonie budynku przy ul. Chrobrego 59 (zjazd z wiaduktu Kościuszki) odbywa się układanie kanalizacji w wykopie otwartym.  Natomiast w rejonie posesji przy ul. Chrobrego 28 (w rejonie Trasy Średnicowej Północnej) rozpoczną się prace związane z budową komory technologicznej do bezwykopowej budowy kolektora.  W ul. Skrzyńskiego kończą się prace związane z włączeniem wybudowanego kolektora do istniejącego kanału odprowadzającego wody deszczowe do rzeki Wisły.

Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2021 roku.