Aktualności

Aktualny stan prac projektowych

Kontrakt Z-3/W

Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Kontrakt obejmuje wymianę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,5 km oraz sieci wodociągowej o długości 11,3 km. Prace związane z wymianą sieci wodociągowej  trwają na ulicy Akacjowej, Kochanowskiego, Szosa Okrężna, Boboli, Matejki  i Słowackiego. Sieć kanalizacyjna jest natomiast wymieniana w ulicach Dobrej i św. Józefa, a rozpocznie się w najbliższym czasie w ul. Wodociągowej, Czarlińskiego, Rydygiera, Szosie Chełmińskiej (przy Domu Pomocy Społecznej) .

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2020 r.

 

Kontrakt Z-5/W

Modernizacja kolektora B w Toruniu

Kontrakt  obejmuje modernizację głównego kolektora ściekowego miasta na odcinku o długości około 5 km, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej.  Aktualnie trwają prace w ul. Chrobrego oraz ul. Odrodzenia (w rejonie Cinema City), gdzie z komór roboczych montowane są panele GRP. Ponadto trwają prace przygotowawcze w ul. Gałczyńskiego.

Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2021 r.

 

Kontrakt Z-6/W

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I  w ul. Chrobrego w Toruniu

Kontrakt obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km  i średnicy 1200 mm biegnącego ul. Chrobrego od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych.  Obecnie prace trwają na odcinku od  Placu Pokoju Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Batorego oraz w ul. Skrzyńskiego, gdzie montowane są komory technologiczne, służące do bezwykopowej budowy kolektora.

Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2021 roku.