Aktualności

ROZPOCZĄŁ SIĘ KOLEJNY ETAP PRAC

Kontrakt Z-3/W

Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Kontrakt obejmuje wymianę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,5 km oraz sieci wodociągowej o długości 11,3 km. Aktualnie sieć wodociągowa wymieniana jest w ulicy Akacjowej, Boboli, Bielańskiej, Szosie Okrężnej (między Łukasiewicza a Gagarina), Suchej i Słowackiego. Sieć kanalizacyjna jest natomiast wymieniana w ul. Spółdzielczej, Czarlińskiego, Dekerta, Dobrej, Kościuszki oraz Chrobrego.

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2020 r.

Kontrakt Z-5/W

Modernizacja kolektora B w Toruniu

Kontrakt obejmuje modernizację głównego kolektora ściekowego miasta na odcinku o długości około 5 km, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej. Aktualnie trwają prace w ul. Chrobrego, gdzie z dwóch komór montowane są panele GRP. Trwa również wypełnianie przestrzeni między zamontowanymi panelami a kanałem zaprawą betonową. W ul. Żółkiewskiego, Prądzyńskiego i Drodze Trzeposkiej odbywa się renowacja studni.

Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2021 r.

Kontrakt Z-6/W

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu

Kontrakt obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km i średnicy 1200 mm biegnącego ul. Chrobrego od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych. W rejonie Placu Pokoju Toruńskiego montowane są komory technologiczne, które będą służyły do bezwykopowej budowy kolektora.

Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2021 roku.