Aktualności

Prace postępują!

Kontrakt Z-3/W - Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Kontrakt obejmuje wymianę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,5 km oraz sieci wodociągowej o długości 11,3 km. Aktualnie sieć wodociągowa wymieniana jest w ulicy Słowackiego, Kochanowskiego, Bielańskiej, 4 Pułku Lotniczego, Morcinka, Sportowej, Matejki i Nad Zatoką. Sieć kanalizacyjna jest natomiast wymieniana w ul. Spółdzielczej i Rydygiera.

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2020 r.

 

Kontrakt Z-5/W - Modernizacja kolektora B w Toruniu

Kontrakt obejmuje modernizację głównego kolektora ściekowego miasta na odcinku o długości około 5 km, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej. Aktualnie trwają prace w ul. Chrobrego, gdzie montowane są panele GRP, wykonane z żywicy, które dodatkowo wzmacniane są włóknem szklanym.

Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2021 r.

 

Kontrakt Z-6/W - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu

Kontrakt obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km i średnicy 1200 mm biegnącego ul. Chrobrego od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych. Budowa kolektora K-I będzie realizowana w sposób bezwykopowy, metodą mikrotunelingu. Obecnie trwają prace projektowe.

Rozpoczęcie prac planowane jest na II kwartał 2020 r.