Aktualności

Trwa kolejny etap prac

Kontrakt Z-3/W - Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
miasta Torunia

Kontrakt obejmuje wymianę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2,5km oraz sieci wodociągowej o długości 11,3km. Aktualnie sieć wodociągowa wymieniana jest w ulicy Wybickiego, Koniuchy, Nałkowskiej, Broniewskiego, Chrobrego od wiaduktu do posesji 20a, natomiast sieć kanalizacyjna w ulicy Kościuszki i Zacisze.

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2020 r.

Kontrakt Z-5/W - Modernizacja kolektora B

Kontrakt obejmuje modernizację jednego z głównych kolektorów o długości ok. 5 km, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul.Bydgoskiej z Konopnickiej. Prace prowadzone są metodą bezwykopową z wykorzystaniem paneli GRP. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze i projektowe w ul. Odrodzenia, na Rondzie Pokoju Toruńskiego, Chrobrego.

Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2021 r.

Kontrakt Z-6/W - Budowa kolektora K-I

Kontrakt ten obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego, biegnącego ul. Chrobrego od Trasy Średnicowej do Placu Pokoju Toruńskiego, o długości 2,2 km wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast samo rozpoczęcie budowy planowane jest na II kwartał 2020 roku.