Aktualności

Konferencja prasowa na Centralnej Oczyszczalni Ścieków

W dniu 26 września br. na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu odbyła się konferencja prasowa dotycząca stanu realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap”.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe prace, zrealizowane w ramach Projektu:

  • kontrakt Z-1/W Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu,
  • kontrakt Z-2/W Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice.
  • kontrakt Z-4/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia.

Omówiony został także postęp prac na aktualnie realizowanych kontraktach:

  • kontrakt Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia,
  • kontrakt Z-5/W Modernizacja kolektora B w Toruniu,
  • kontrakt Z-6/W Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora K-I w ul. Chrobrego w Toruniu.

Na pytania dziennikarzy odpowiadał Prezes Toruńskich Wodociągów p. Władysław Majewski. Na zakończenie spotkania, uczestnicy mieli okazję zapoznać się, na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków, ze zmodernizowanymi i nowopowstałymi obiektami.