Aktualności

Aktualny stan prac projektowych

Kontrakt Z-1/W – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków

W czerwcu 2019 r. dobiegły końca przeglądy techniczne oraz odbiory modernizowanych obiektów, tym samym zakończono realizację kontraktu, obejmującego rozbudowę obiektów gospodarki  energetycznej oczyszczalni oraz instalację paneli fotowoltaicznych. 

Kontrakt Z-3/W – Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Zakończone zostały prace na ul. Iwaszkiewicza, Polnej, Mlecznej i Chrobrego pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Polną oraz od zjazdu z wiaduktu do posesji 20a.

W tej chwili prace realizowane są na ul. Nałkowskiej, Kościuszki, Łukasiewicza oraz Szosie Okrężnej.

Kontrakt Z-5/W – Modernizacja kolektora B

Zakończyły się prace na ul. Żółkiewskiego. Rozpoczęto kolejny etap prac na ul. Wały gen. Sikorskiego, gdzie zamontowane zostały już panele z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym. Obecnie trwa wypełnianie przestrzeni między zamontowanymi panelami a kanałem zaprawą cementową.

Kontrakt Z-6/W – Budowa kolektora K-I

5 lipca podpisana została umowa z firmą IDS-BUD S.A. na realizację kontraktu „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”