Aktualności

Podpisanie kontaktu Z-6/W

Nazwa - Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu"

Wykonawca - IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie

Data podpisania - 5.07.2019 roku

Władysław Majewski (w środku), prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,  Waldemar Daraż (z lewej), zastępca prezesa zarządu ds. eksploatacji i Grzegorz Tomaszewski, członek zarządu firmy IDS-BUD S.A. złożyli podpisy pod kontraktem Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu".