Aktualności

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu

Z-1/W – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Zakończyły się roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni. Wykonano roboty związane z wymianą urządzeń dla oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków. Rozbudowano obiekty gospodarki energetycznej oczyszczalni oraz wykonano instalację z paneli fotowoltaicznych. Trwają prace końcowe dotyczące wpięcia nowo wybudowanych obiektów do systemu automatyki i kontroli oczyszczalni. Na ukończeniu są przeglądy techniczne oraz odbiory zrealizowanych obiektów.

Z-2/W - Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice

Ścieki z osiedla Czerniewice już od roku są kierowane do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków była możliwa dzięki budowie 2-kilometrowego odcinka kanału sanitarnego oraz tłoczni ścieków.

Z-3/W Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

Wykonawca realizuje prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Polnej, Mlecznej, Chrobrego pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Mleczną oraz Chrobrego przy budynkach nr 5-9, 13-17, 21-25, Iwaszkiewicza, Gagarina (Szosa Okrężna – Łukasiewicza). W ramach Kontraktu wymienione zostanie 11,3 km sieci wodociągowej oraz 2,5 km sieci kanalizacyjnej.

Z-4/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej

Kontrakt został zakończony w styczniu 2019r. Wykonano modernizację około 11,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo i Na Skarpie. Modernizacja została przeprowadzona w technologii bezwykopowej, głównie z użyciem rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Z-5/W Modernizacja kolektora B

Zakończone zostały prace projektowe oraz przygotowawcze na ul. Żółkiewskiego i Wałach Gen. Sikorskiego. W ul. Żółkiewskiego zakończono montaż paneli z żywic wzmocnionych włóknem szklanym. Obecnie trwa wypełnianie przestrzeni między zamontowanymi panelami a kanałem zaprawą betonową. W ul. Wały Gen. Sikorskiego odbywa się montaż paneli w kolektorze B.

Z-6/W Budowa kolektora K-I

W ul. Chrobrego wybudowany zostanie 2,2-kilometrowy odcinek kolektora deszczowego wraz z podczyszczalnią. Rozpoczęcie robót planowane jest na II kwartał 2019r.