Aktualności

Trwa realizacja Projektu Toruńskich Wodociągów

Renowacja sieci kanalizacyjnej na finiszu

W styczniu 2019 roku została ukończona modernizacja sieci kanalizacyjnej o długości ok. 11,5 km. Prace renowacyjne miały miejsce na terenie osiedli Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo i Na Skarpie.

Modernizacja została zrealizowana w technologii bezwykopowej, głównie z użyciem rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

 

Trwają prace w oczyszczalni ścieków

Prace związane z modernizacją oczyszczalni zbliżają się do końca. Wykonano roboty związane z wymianą urządzeń dla oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków. Rozbudowano obiekty gospodarki energetycznej oczyszczalni oraz wykonano instalację z paneli fotowoltaicznych. Do zakończenia prac pozostało wpięcie nowo wybudowanych obiektów do systemu automatyki i kontroli oczyszczalni.

 

Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W marcu 2019 roku rozpocznie się wymiana odcinków sieci wodociągowych o długości ok. 11,3 km: na Bydgoskim Przedmieściu, Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Mokrym, Koniuchach, Rubinkowie i Winnicy oraz wymiana odcinków sieci kanalizacyjnej o długości ok. 2,5 km na Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Mokrym, Rubinkowie i Wrzosach.

 

Modernizacja kolektora B

Inwestycja obejmie modernizację odcinka jednego z głównych kolektorów ściekowych Torunia o długości ok. 5 km, od wysokości placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej. Modernizacja przeprowadzona będzie bezwykopowo, z zastosowaniem paneli z żywic wzmocnionych włóknem szklanym. Na ul. Żółkiewskiego i Wałach Gen. Sikorskiego trwa czyszczenie kanału. Po zakończeniu prac projektowych, w lutym 2019 roku, rozpocznie się montaż paneli.

 

Budowa nowego kolektora deszczowego

W ul. Chrobrego wybudowany zostanie 2,2-kilometrowy kolektor deszczowy wraz z podczyszczalnią. Rozpoczęcie robót nastąpi w II kwartale 2019 roku.