Aktualności

Podpisanie kontraktu Z-3/W

Nazwa: Kontrakt Z-3/W "Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia"

Data podpisania - 30.10.2018 roku.

Wykonawca - Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum Inżbud Sp. z o.o. Sp.K. (dawniej Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe "Inżbud" Z.Zehner, M.Środa spółka jawna), Partner Konsorcjum Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ALFA" Sp. z o.o.

Od lewej: Waldemar Daraż, zastępca prezesa ds. eksploatacji w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o oraz Maciej Środa i Zenon Zehner, współwłaściciele Inżbud Sp. z o.o. Sp.K.