Aktualności

Kanał w Chrobrego - wkrótce finisz

Kontrakt Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu” obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km i średnicy 1200 mm w ul. Chrobrego, na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych.

Kolektor K-I jest realizowany w sposób bezwykopowy, metodą mikrotunelingu, która polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami z jednoczesnym przeciskiem rur.

Wykonano odcinek kolektora o długości 1,3 km pomiędzy ul. Skrzyńskiego a ul. Batorego (0,76 km) oraz między wiaduktem Kościuszki a Trasą Średnicową Północną (0,55 km).

Trwają roboty budowlane na odcinku pomiędzy ul. Batorego a wiaduktem Kościuszki. W realizacji jest również obiekt podczyszczalni, która powstaje w rejonie Placu Pokoju Toruńskiego, gdzie na głębokości 11 m zamontowano separatory i osadniki. Do zainstalowania w wykopie pozostały studnie, regulator przepływu, by-pass umożliwiający późniejsze prace serwisowe, a także wykonanie rurociągów łączących poszczególne elementy podczyszczalni.

Zakończenie prac budowlanych wraz z odtworzeniem zniszczonych fragmentów ulicy, chodników i zieleni, planowane jest na koniec  III kwartału bieżącego roku.